Субота, 04.04.2020, 14:33


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ          КОНКУРС БОРЩУ          БРЕЙН-РИНГ          ЦЕНТР КАР'ЄРИ          АБІТУРІЄНТАМ          УЧНЯМ І БАТЬКАМ          ВИПУСКНИКАМ          НОВИНИ САЙТУ
Меню сайта

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА


Виробниче навчання учнів здійснюється у навчально-виробничих майстернях, де здобувачі освіти послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт та безпосередньо на підприємствах, де вони в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми і інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

Виробнича практика здобувачів освіти проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємствах і у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь, практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановлених державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Порядок надання оплачуваних робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах і у сфері послуг здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики» (із змінами).

Виробнича практика здобувачів освіти проходить на підприємствах, організаціях, установах із оформленням необхідних документів. Договори на проходження виробничої практики укладаються у відповідні терміни - за два тижні  до початку практики.

Переліки підприємств, які надають учням робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики, формуються закладом освіти з урахуванням пропозицій підприємств-замовників.

Виробнича практика у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях закладу освіти проводиться з дозволу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за умови виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм за професіями.

Виробнича практика учнів завершується виконанням пробної кваліфікаційної роботи.

В ході виробничої діяльності навчально-виробничими майстернями закладу на замовлення фізичних та юридичних осіб виготовляються товари народного вжитку та надаються наступні послуги:

Завданням функціонування навчальних майстерень та лабораторій є створення передумов для:

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм.